Menu

PROJEKTY KONKURSOWE, DYPLOMOWE ...

Prezentujemy projekty zespołu LST projekt

"Modernizacja osiedla w zabudowie wielorodzinnej zlokalizowanego przy ul. Lecha w Kielach".
Projekt został nominowany przez Kielecki Zarząd SARP do konkursu "Dyplom Roku 2013" organizowanego przez Krajowy Zarząd SARP.
Autorem wyróżnionego projektu jest mgr inż. architekt Rafał Keska, do zespołu LST projekt dołaczył w 2012 r jako student.

"Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej „insytut leśnictwa” zlokalizowany w Zagnańsku".
Projekt został wyróżniony jako najlepszy projekt inżynierski na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, luty 2014 r.
autorem projektu jest inż. architekt Agnieszka Starz, współpracuje z LST projekt od 2012 r.